Denetim ve Tam Tasdik

Denetim ve Tam Tasdik

Vergi Kanunları Yönünden Denetim ve Tam Tasdik, 3568 Sayılı kanuna göre isteyen şirketler yıllık hesaplarını bir Yeminli Mali Müşavire Denetletme hakkına sahiptirler.Bu denetim Maliye Bakanlığı elemanları tarafından yapılmış denetim olarak kabul edilmektedir.Yeminli Mali Müşavirlerimiz şirketin yıl boyunca vergisel yönden denetimini yapmakta,yıl sonunda ödenecek vergiyi tespit edip hazırladığı raporu mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine teslim etmektedir.Bu takdirde Yeminli Mali Müşavir doğacak hatadan mükellef le birlikte müştereken sorumlu olmaktadır.Şirket müşterilerine 3568 sayılı kanuna göre tam tasdik hizmeti sunmaktadır.