KDV İadesi Alımları

KDV İadesi Alımları

İhracat yapan şirketler ihraç ettikleri malın bünyesine giren ve indirim yoluyla gideremedikleri KDV'yi iade alma hakkına sahiptirler İade ya Maliye Bakanlığı denetim elemanlarının yada Yeminli Mali Müşavirlerin yazacağı rapora göre alınmaktadır. 3065 s. Kanun hükümlerine göre şirketler indirimle gideremedikleri KDV'lerini aşağıda sayılan hallerde geri alabilmektedir. 1) Direk ihracat satışlarında, 2) İhraç kayıtlı satışlarda, 3) Dahilde İşleme Belgesi kapsamında yapılan satışlarda, 4) Teşvik Belgeli Yatırım Malları satışlarında, 5) Transit ve Uluslar arası taşımacılıkta, 6) Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan satışlarda, 7) İndirimli orana tabi gıda maddeleri satışı, kitap, dergi satışları, inşaat şirketlerinin konut yapı kooperatiflerine yapmış oldukları teslim ve hizmetlerde Yukarıda belirtilen işlemlerden iadesi gereken KDV'lerin geri alınabilmesi için rapor tanzimi hizmetleri.