Şirket Faaliyet İşlemleri

Şirket Faaliyet İşlemleri

Şirket kuruluşları ,Anonim Şirketlerde (her yıl yapılması zorunlu olan) olağan /olağanüstü genel kurul toplantıları düzenlenmesi ve tescili, Şirketin ortak veya adres değişiklikleri ve tescili, Şirket Tasfiyesi ,Birleşmesi ,Devir ve Satın alma İşlemleri, Şirket sermaye artırımı ve tescili,Yatırım Teşvik Belgesi Alımı, Yabancı sermayeli şirket kuruluşları ile bunların diğer işlemleri.